"วันเพ็ญ เดือนสิบซ้อง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง พวกเราทั้งล้าย ชาย ญิ้ง สนุกดอทค้อม วันฮาโลวีน ฮ้าๆโลวีน ฮาๆโลวีน ฮาโลวีนกันแล้ว ขอเชิญชนแก้ว กันให้รอบวง รอบวงวันฮ้าโล้วี้น รอบวงวันฮาโลวีน เมาไม่ขับ จะกลับยังไง เม้าไม่ขับ จะกลับยังไง" ...เอ่อ เริ่มเอ็นทรี่มา ก็มั่วไปซะหนึ่งดอก ฮี่ๆ

สามเดือนสุดท้ายของปี มีเทศกาล-ประเพณี ให้พวกเราได้แร่นแตร๊กันทั้งสามเดือนเลย เริ่มจากวันฮาโลวีนใน