สัปดาห์ที่แล้ว ผมมีโอกาสติดสอยห้อยตามอาจารย์ที่ปรึกษาไปประชุม ว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง โรงงาน Seagate และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส ครับ

เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ทางโรงงานSeagatซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ โดยมีโรงงานอยู่ที่ อ.โนนสูง จ.โคราชา ได้เชิญอาจารย์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าประชุม เพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนา "Slider"ของทาง Seagate

ทั้งนี้ เพราะทาง