จำนวนจริง (Real Number) คืออะไร?

จะให้ผมตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ ผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อศึกษาค้นคว้าก็ได้ ,,, ถ้าอย่างนั้น เราเริ่มจากตรงไหนดีเอ่ย?

เริ่มจากจำนวนนับดีไหม? ,,,, จำนวนนับมีอีกชื่อหนึ่งว่า "จำนวนธรรมชาติ" (Natural Number) หมายถึง จำนวนที่เริ่มจาก 1 จากนั้น ก็สร้างจำนวนถัดไป โดยนำ 1 ไปบวกเรื่อยๆ ,,, เราแทนจำนวนเหล่านี้ ด้วยเลข 1, 2, 3, 4, ....

เหตุที่เรียกว่าจำนวนธรรมชาตินั้น นั่น