The World Ends with คณิตแสดดด

posted on 15 Sep 2008 17:43 by watchi in appliED-Math

2-3 วันก่อน ได้รับems. จากคุณพ่อม้า ใจความดังนี้

ลิงค์ : เรื่องของมินามิโมโตะ(โดย คุณ-producer-)

มินามิโมโตะ คือใคร? ไม่ต้องงง เพราะทีแรก ผมก็ไม่รู้ว่าอีตานี่คือใคร และเกม The World Ends With You นั้นคือเกมแบบไหนกันแน่ ลองๆค้นดู ในบล็อกของคุณ-producer- และค้นในกูเกิ้ล ก็ได้ใจความสรุปคร่าวๆดังนี้

เกม  The World Ends With You เป็