ผมมีปมด้อยสมัยเป็นหนุ่มมัธยม วัยหัวนมแตกพล่าน อยู่อันนึง

ปมด้อยนี้ก็มีอยู่ว่า ตลอดชีวิตการเป็นเด็กมัธยมของผมนั้น ผมไม่ได้ทำโครงงานเลย

ไม่ได้ทำโครงงานเป็นปมด้อย? หลายคนอาจจะคิ้วชนกัน เมื่อผมบอกอย่างนี้

แต่นี่ คือความสัตย์จริงครับ

ทุกๆครั้ง ที่เห็นเพื่อนๆกำลังเมามัน ทั้งเครียดทั้งสนุกกับการทำโครงงาน ผมจะแอบบิดตัวไปมาอยู่ในมุมมืด ด้วยความอิจฉาตาร้อน ที่เพื่อนได้รับโอกาสอันนั้น

แต่จะโทษใครล่ะ

ก็ต้องโทษตัวเองสิครับ ที่ไม่กล้าที่จะลองและนำเสนอเอง

ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่น่าเสียดายมาก เมื่อมองย้อนกลับไป

,,, ,,, ,,,

การทำโครงงาน ผมมองว่ามีความจำเป็นอย่างมาก 

จำเป็นพอๆกับ ไอ้เรื่องเรียนทฤษฎีในตำรานั่นแหละครับ

คนที่ได้ทำโครงงาน จะมองภาพอออก ถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ว่า เรียนไปทำซอกตึกอะไร

เรียนเก่งได้จนได้โล่ ตายไปก็ไม่มีใครจำ ถ้าทำประโยชน์อะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ใช่ไม่ใช่ พี่น้อง!!

,,, ,,, ,,,

วันนี้ ผมอยากนำเสนอโครงร่างของโครงงานเกี่ยวกับคณิตแสดดด(ระดับมัธยม)อันนึง ที่ผมคิดได้ตอนที่เขียนถึงเรื่องของลุงเหลือกับจานดาวเทียมจากกระทะของแก ซึ่งใช้คุณสมบัติของพาราโบลาเช่นกัน

เกริ่นมาซะยาว เราไปดูโครงร่างแบบคร่าวๆกันเลยดีกว่า 

,,, ,,, ,,,

ชื่อโครงงาน  :

ไม่ต้องรอพระเจ้าจอร์จมาช่วย เราจะปิ้งกล้วยด้วยพาราโบลา

(ชื่อเรียกร้องความสนใจนิดนึง ถือว่าเป็นการตลาด)

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากคุณกรุง ศรีวิไลคุณสมบัติของพาราโบลา ที่ว่า "เมื่อเส้นตรงตกกระทบกับส่วนเว้าของพาราโบลา เส้นตรงนั้นจะสะท้อนไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาเสมอ" ดังนั้น เมื่อแสงซึ่งเดินทางเป็นเส้นตรงไปตกกระทบอุปกรณ์รับแสงที่มีลักษณะโค้งเป็นพาราโบลา เราจะสรุปได้ว่า แสงจะไปรวมตัวกันที่จุดโฟกัสของพาราโบลา และทำให้เกิดความร้อน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถใช้พาราโบลาปิ้งกล้วย โดยนำกล้วยไปเสียบไว้ที่จุดโฟกัสของพาราโบลาดังกล่าวได้

 

วัตถุระสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ :

สร้างอุปกรณ์รวมแสงใช้ในการปิ้งกล้วย(และบลาๆๆ ตามแต่จะอยากปิ้ง) เป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ ลดมลภาวะจากการใช้ถ่าน รวมทั้งลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เตาไมโครเวฟ  เพื่ออนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน (ฟังดูยิ่งใหญ่มั้กๆ -..-)

ขั้นตอนการการปฏิบัติการ :

นำโลหะที่สามารถสะท้อนแสงได้ชนิดแผ่นมาดัดป็นพาราโบลาดังรูป

โดยขั้นตอนการคำนวณหาจุดโฟกัสเพื่อเสียบกล้วย มีดังนี้

1.เราจะกำหนดให้จุดยอดของพาราโบลา คือ จุด (0,0)

2.วัดความกว้างของพาราโบลา จากจุดปลายของพาราโบลา มายังเส้นกึ่งกลางที่ผ่าจุดยอดของพาราโบลา สมมติว่า กว้างซ้าย-ขวาด้านละ L หน่วย

3.ตั้งพาราโบลาบนพื้น แล้ววัดความสูงจากปลายพาราโบลาลงมายังพื้น สมมติว่า สูง H หน่วย

4.จะได้ว่าจุดปลายทั้งสองข้างของพาราโบลา เมื่อเทียบกับจุด (0,0) คือ (-L,H) และ (L,H)

5.สมการพาราโบลาที่มีจุด(สุด)ยอด อยู่ที่จุดกำหนัด โว้ยยย กำเนิด หรือจุด (0,0) มีอยู่ว่า ay=x2 และจะมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุด (0,a/4) (เอกสารอ้างอิง : หนังสือ ม.4 ฮ่ะ)

6.เราจะหาค่า a เพื่อนำไปแทนค่าในจุดโฟกัส (0,a/4) ได้จากการแทนจุด (L,H) ลงไปในสมการ ay=x2,,, สิ่งที่เราได้ก็คือ aH=L2 นั่นก็หมายความว่า a=L2/H

หลังจากคำนวณหาจุดโฟกัสได้แล้ว ให้นำไม้มาเสียบที่แกนกลางที่ผ่าจุดยอดของพาราโบลา แล้วนำกล้วยไปเสียบที่จุดโฟกัสนั้น หลังจากนั้น ปรับมุมเพื่อรับแสง เราก็จะได้กล้วยปิ้งจากพลังงานแสงอาทิตย์สุดไฮโซโก้จริงๆ