ลักลั่นย้อนแย้ง :

ศัพท์ไฮโซโก้เก๋(?)ของชาวไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

ลักลั่นย้อนแย้ง เป็นคำที่บัญยัติมาจากการแปลภาษาจีนว่า "เหมา-ตุ้น" (ไม่ใช่ เหมาดุ้น นะเออ)

เหมา-ตุ้น แปลว่า หอก และ โล่

เรื่องมันมาจาก นิทานจีนที่กล่าวว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตั้งแต่พระเจ้าเหาทรงพระเยาว์อยู่ มีแม่ค้าหอกคนนึง ตะโกนบอกว่า หอกของเจ๊แ