รู้อะไร VS รู้แค่ไหน

posted on 07 Feb 2009 20:05 by watchi in side-ED-log


http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1056

พอดีว่าไปเจอรูปนี้จากชื่อต่อท้ายของ msn อาจารย์ของผมสมัยตอนเรียนป.ตรี

เห็นแล้ว ทีแรกก็เหมือนกับไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่พิจารณาแล้ว นี่มันตลกร้ายนี่หว่้า!!!

แผนภูมิภาพนี้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่รู้ และความเข้าใจในสิ่งที่รู้ เปรียบเทียบกันของการเรียน ป.ตรี (Udergrad), ป.โท (Master) และ ป.เอก (Ph.D.)

แผนภาพต้องการบอกอะไรเรา?

แผนภาพมันบอกว่า

ตอน เราเรียนป.ตรีเราก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะ จับฉ่ายไปหมด แต่ขณะเดียวกัน สิ่งที่เรารู้ เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจให้ลึกก็ได้ เอาเป็นว่าสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นใช้ได้ (ซึ่งสิ่งต่างๆที่เรารู้ เราจะได้รู้ลึกขึ้น จากประสบการณ์ทำงาน)

พอตอนเราเรียน ป.โท ขอบเขตการเรียนรู้ของเราก็จะลดลง ไม่จับฉ่ายเท่าป.ตรี แต่ในจำนวนของสิ่งที่รู้ เราจะต้องรู้ใ้ห้ลึกกว่าตอนเรียน ป.ตรี

สุดท้ายตอนป.เอก เรียนเพื่อเป็นเอกอุ ขอบเขตการศึกษาของเรา ก็จะถูกบีบลงไปอีก เรียกว่า พุ่งเป้าไปเลยว่าจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรเป็นจำเพาะเจาะจง และต้องรู้ลึก รู้จริง แบบหมดขี้หมดตด

,,, ,,, ,,,

ผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆ ต่อไปนี้

ผลงานป.ตรี :

การศึกษาโรคของไก่ (ไก่มันมีโรคอะไรมั่ง โรคหวัดนก โรคบรรจงเต็มบรรทัดนก บลาๆๆ ก็ว่ากันไป)

ผลงานป.โท :

การศึกษาโรคในลำไส้ของไก่ (คราวนี้ พุ่งสโคปไปที่ลำไส้อย่างเดียว โรคตับ โรคกรวยไ