ก่อนที่จะพูดถึงอนุพันธ์ อยากจะขอพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า "ความเปลี่ยนแปลง"

เปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึง ต่างไปจากสภาวะเดิม (ไม่รู้ว่าจำเป็นต้องอธิบายขยายความหรือเปล่า เพราะทุกคนน่าจะรู้ดีโดยไม่ต้องนิยามให้เมื่อยว่า "ความเปลี่ยนแปลง" หมายถึงอะไร)

หากจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำการตกลงกันก่อนคือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราเปรียบเทียบอะไร กับอะไร

ถ้าเรานั่งไ