ลำปางหนาวมาก

ลำปางหนาวมากจริงไหม อย่าพึ่งมั่นใจว่าหนาว

ถ้าเปรียบเทียบกับภูมิอากาศโดยรวมของไทย ลำปางก็คงหนาวจริง

แต่ถ้าลำปางหนาวมากเปรียบเทียบกับขั้วโลก ลำปางหนาวมาก ก็คงกลายเป็นสถานที่อันอบอุ่นขึ้นมาทันใด

,,, ,,, ,,,

แคเมอรูนโคตรไกล

มันก็คงไม่จริง ถ้าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศ