ตอบแฝกคณิตแสดดด#1

posted on 14 Jun 2009 19:38 by watchi in appliED-Math

1+1 ได้อะไรก๊ะ... โดย หลวงพี่เชอรี่

เครืองหมาย "+" ถือว่าเป็นพหุลักษ์ครับ ซึ่งแปลว่า การดำเนินการอย่างเดียวกัน แต่อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนิยามของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น 

  • 1+1=2 เพราะ เป็นการบวกบนระบบจำนวนนับ
  • 1+1=10 เพราะ เป็นการบวกบนเลขฐานสอง
  • "1"+"1"="11" เพราะ เป็นการบวกอักขระ ซึ่งหมายถึง นำตัวอักษรมาต่อกัน
  • 1+1=1 เพราะ นำทราย1กองรวมกับทราย1กอง ได้ทรายกองใหญ่ขึ้น1กอง
  • 1+1=3 เพราะ นำเชือกมีปม1ปม 1เส้น มาผูกรวมกับ เชือกมีปม1ปมอีก1เส้น ได้เชือกเส้นยาวที่มีปม3ปม
  • 1+1=0 เพราะ นำเลขที่หารด้วย2แล้วเหลือเศษ1(เลขคี่) มาบวกกับเลขที่หารด้วย2แล้วเหลือเศษ1(เลขคี่) ได้เลขที่หารด้วยสองแล้วเหลือเศษ0(เลขคู่)
  • 1+1=0 ชายเป็นหมัน1คนแต่งงานกับหญิงเป็นหมัน1คนได้ลูก0คน
  • 1+1= NULL ความเข้าใจผิดของคน 1 คน กับ คน 1 คนที่ไม่้มีโอกาสได้อธิบาย ผลที่ได้ก็คือความสัมพันธ์อันว่างเปล่า
  • 1+1=infity หนึ่งความห่วงใย บวกกับ หนึ่งความเข้าใจ กลายเป็น ความสัมพันธ์อันยั่งยืน
  • 1+1=1+1 เธอกับฉัน เท่ากับ ฉันกับเธอ

,,, ,,, ,,,

ต้องรดน้ำต้นไม้กี่ครั้ง ดอกถึงจะบานเต็มที่?  โดย mammoz

แนะนำว่า ems. ไปถามมาสสะเต้อแช่มดีกว่าครับ

,,, ,,, ,,,

สงสัยว่าทำไมเวลาเปิดไฟกระพ