การมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆระดับประถมมันก็ดีอย่างนึงครับ
คือ เมื่อก่อนเนี่ย ผมคิดว่าตัีวเองเข้าใจจิตใจของคนที่เกลียดคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
แต่พอได้มาสอนเด็กแบบจริงๆจังๆ ไอ้ที่คิดว่า้เ้ข้าใจนั่นน่ะ เป็นแค่ติ่งเดียวเท่านั้น
 
ต่อไปนี้ เป็นเรื่องเ้ล่าจากประสบการณ์จริงๆที่ได้มาจากการสอนเด็กประถม
ไม่อิงทฤษฎีทางจิตวิทยาอะไรทั้งนั้น