PoED

วันเวลาหมุนผ่านนานนับปี
โลกใบนี้หมุนไปไม่หยุดนิ่ง
เข็มสั้นยาวเล่าเรื่องราวแห่งความจริง
สรรพสิ่งเปลี่ยนไปไหลตามวัน

หวังสักคราเราละทิ้งความชิงชัง
หวังสักครั้งโลกคงดีอย่างที่ฝัน
วางอาวุธหยุดรบราฆ่าฟันกัน
หยดน้ำตาหยดนั้นหยุดมันที

มอบรอยยิ้มความห่วงใยให้แก่กัน
เติมความฝันพลังใจโลกใบนี้
ความทรงจำเศร้าสุขทุกนาที
และพรุ่งนี้ยังคงมีให้ฝ่าฟัน

...วัชชิราวุฒิ ศรีโคตร 1/1/2011